A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Títols oficials 
 Expedició del títol 
Duplicats de títols oficials
Procés
Publicació d'un anunci al BOE
Normatives

Sol·licitud
L'has de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on has cursat els estudis.
Si t'informen que no compleixes els requisits per obtenir el títol, tens 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

També pots fer la sol·licitud del títol des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat.

En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol.

Documentació
Formulari de sol·licitud (original i dues còpies).
- DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si és el cas.

Legalització del títol
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.
 

  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.  
Títols oficials. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Inici Mapa web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona