Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2013 517 115 80
2012 625 102 80
2011 442 85 80
2010 599 117 80
2009 552 99 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 87,95% 80,11%
2011 88,05% 86,16%
2010 87,88% 80,35%
2009 85,15% 75,75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats