ERROR GRAVE Header 1, -111

 

 

No se ha recibido la lista de Headers: ERROR = -111

Publicacions digitals UAB > Detall publicació

  Biblioteca informacions
  Publicació del Servei de Biblioteques de la UAB
 
Redactor Servei de Biblioteques de la UAB
Subscripcions Servei de Publicacions de la UAB
ISSN / ISBN 1130-9318
Disponibilitat des del número 7 (juny 1994)
Acces lliure
Format números 7 i 8, ASCII; a partir del número 9, PDF (Adobe Acrobat); del número 13 també hi ha versió HTML
Exemplars disponibles Des del núm. 7 (juny 1994) en endavant
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB Objectius UABPubD Lliure accés, preservació, col·laboradors, ajuda tècnica, etc. Copyright Protecció per als autors originals Intercanvi de publicacions Revistes disponibles en intercanvi Servei de Publicacions de la UAB Altres publicacions editades pel Servei

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona