En Portada

Economia

Efectivitat de les polítiques temporals per reduir el consum de gasolina

A finals de febrer de 2011, el govern va anunciar un conjunt de mesures encaminades a reduir el consum de gasolina. Les seves previsions eren que aquest caigués en un 15%. Segons un estudi realitzat a partir d’informació públicament disponible, aquestes mesures van obtenir un efecte inferior al previst pel govern a causa del seu caràcter temporal.

[+]

Medicina i Salut

Efectivitat dels programes a les escoles per reduir la prevalença de l’obesitat infantil i millorar els estils de vida

Un estudi amb la participació de prop de 2.000 nenes i nens d’escoles de Reus com a grup intervenció i Cambrils, Salou i Vila-seca com a grup control posa de manifest que, després de 28 mesos d’intervenció a les escoles, la prevalença  de l’obesitat s’ha reduït en un 2,36% en els nens i un 1,66% a les nenes, mentre que al grup control la prevalença ha augmentat.

[+]

Ciència Animal

Presència de paràsits intestinals en uacaris vermells de l'Amazònia peruana

El uacari vermell (Cacajao calvus ucayalii) és una espècie en perill d'extinció la principal àrea de distribució actual de la qual és la conca del riu Yavarí. Aquest article, basat en el primer estudi de la diversitat parasitària intestinal d'individus uacari vermell de vida lliure a l'Amazònia peruana, revela que els helmints trobats no semblen estar afectant negativament aquestes poblacions.

[+]

Sociologia

La inserció laboral dels exreclusos

Els resultats d’una investigació sobre l’efectivitat dels programes de formació ocupacional i de treball en tallers amb persones recloses en centres penitenciaris de Catalunya de cara a la seva reinserció laboral i social mostren, entre d’altres aspectes, que contribueixen a la reinserció, però sobretot per raons que van més enllà dels seus continguts.

[+]

Un videojoc fet a mida play play

Un videojoc fet a mida

Investigadors del CAIAC i de l'Escola d'Enginyeria de la UAB juntament amb l'empresa social CIPO han creat un videojoc per potenciar les capacitats cognitives i motores de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. [ + Videos ]

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this news content will be accessible, certain functionality is unavailable.

  • Un videojoc fet a mida
  • 3Q: Venkatraman Ramakrishnan
  • 3Q: Kostas Kostarelos
  • Investigant les malalties neurodegeneratives
  • 3Q Ei-ichi Negishi
  • Un creuer científic pel Mediterrani

Si tens propostes: premsa.ciencia@uab.es

2014 Universitat Autònoma de Barcelona

DL B.11870-2012 ISSN 2014-6388