A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Avaluació i reavaluació 
 Calendari d'avaluacions i reavaluacions de la Facultat de Psicologia 
Avaluacions i reavaluacions del Grau en Logopèdia

Avaluacions Grau en Psicologia


Nom (ca): DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_1sem_2017

Nom (es):

Nom (en):

Desc. (ca):

Desc. (es):

Desc. (en):

Editor:

Data:

Si vols fer servir aquest document com a HTML dins un text, copia el segent codi:

/opt/contentserver/Storage/Document/635/725/Avaluacions_Psicologia_1rsemestre.pdf (FAILED)

Pes document: null


Static (Català): <a href="/doc/DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_1sem_2017" class="texto_normal">DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_1sem_2017 (null MB)</a>
Prova Static (Català)
Static (Espanyol): <a href="/Document/635/725/Avaluacions_Psicologia_1rsemestre.pdf" class="texto_normal"> (null MB)</a>
Prova Static (Espanyol)
Static (Anglés): <a href="/Document/635/725/Avaluacions_Psicologia_1rsemestre.pdf" class="texto_normal"> (null MB)</a>
Prova Static (Anglés)

Dinamic Generic: <a href="/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345732523359&blobnocache=true" target='_blank'>DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_1sem_2017 </a>

Dinamic (Catal): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523359" class="texto_normal">DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_1sem_2017 (null MB)</a>

Dinamic (Espanyol): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523359&ssbinary=true" class="texto_normal"> (null MB)</a>

Dinamic (Angls): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523359" class="texto_normal"> (null MB)</a>


Nom (ca): DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_2sem_2017

Nom (es):

Nom (en):

Desc. (ca):

Desc. (es):

Desc. (en):

Editor:

Data:

Si vols fer servir aquest document com a HTML dins un text, copia el segent codi:

/opt/contentserver/Storage/Document/534/833/Avaluacions_Psicologia_2nsemestre,0.pdf (FAILED)

Pes document: null


Static (Català): <a href="/doc/DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_2sem_2017" class="texto_normal">DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_2sem_2017 (null MB)</a>
Prova Static (Català)
Static (Espanyol): <a href="/Document/534/833/Avaluacions_Psicologia_2nsemestre,0.pdf" class="texto_normal"> (null MB)</a>
Prova Static (Espanyol)
Static (Anglés): <a href="/Document/534/833/Avaluacions_Psicologia_2nsemestre,0.pdf" class="texto_normal"> (null MB)</a>
Prova Static (Anglés)

Dinamic Generic: <a href="/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345732523378&blobnocache=true" target='_blank'>DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_2sem_2017 </a>

Dinamic (Catal): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523378" class="texto_normal">DOC_Calendari_Avaluacions_Psico_2sem_2017 (null MB)</a>

Dinamic (Espanyol): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523378&ssbinary=true" class="texto_normal"> (null MB)</a>

Dinamic (Angls): <a href="/web?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document&blobwhere=1345732523378" class="texto_normal"> (null MB)</a>


Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona