Biblioteques > Fons i equipaments > Col·leccions especials > Unitat d'estadístiques

Fotografia de la Unitat d'Estadístiques

Unitat d'Estadístiques

És una secció especialitzada en fonts estadístiques de diverses matèries: economia, finances, demografia, sanitat, cultura, medi ambient, turisme, agricultura, etc. El fons està ubicat en un espai diferenciat a la planta 0 de la Biblioteca de Ciències Socials, junt a la Sala de Revistes.

El fons està format per:

Publicacions periòdiques i monografies amb dades estadístiques: estan ordenades a la prestatgeria segons la Classificació Decimal Universal (CDU)

Memòries o informes anuals d'empreses, bancs i caixes: segueixen una classificació diferent. Les d'empreses estan ordenades a la prestatgeria segons una classificació pròpia que segueix la SIC (Standard Industrial Classification) o activitat econòmica i les altres segueixen una numeració correlativa. Part d'aquest fons es troba digitalitzat al DDD

Bases de dades: algunes amb accés local i la majoria a través d'Internet

Guia de la Unitat d'Estadístiques
Guia de classificació del fons a la Unitat d'Estadístiques
Informes anuals
Informes de sostenibilitat
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona