<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Investigar > La recerca

Capdavanters en recerca científica


La recerca a la UAB s’estructura en grups de recerca, departaments, centres especials de recerca, instituts propis i vinculats, consorcis d’investigació, serveis cientificotècnics (43) i noves empreses de base tecnològica. Consta d’un nucli principal ubicat al campus de Bellaterra, més un conjunt d’instituts i centres de recerca, centres del Parc de Recerca, i hospitals universitaris vinculats, que constitueixen L'Esfera UAB.

Capdavantera en recerca científica, la UAB promou la multidisciplinarietat en la investigació i la transferència tecnològica i la transmissió del coneixement que genera. Algunes de les principals àrees de recerca de la UAB són la biotecnologia, la biomedicina, la sanitat animal, la tecnologia i seguretat alimentàries, la nanotecnologia, la microelectrònica, la ciència i l’enginyeria de materials, la visió per computador, la intel·ligència artificial, les ciències experimentals, les ciències socials i la recerca en humanitats.

 Les xifres de la recerca 
Xarxes i entitats de col·laboració

Departaments
Personal acadèmic i investigador
Instituts universitaris d'investigació propis
Centres d'estudis i de recerca
Instituts d'investigació adscrits
Instituts interuniversitaris
Centres de recerca participats
Centres del CSIC amb conveni amb la UAB
Serveis tècnics generals de suport a la docència i a la recerca
Serveis científicotècnics de suport a la recerca
Laboratoris de prestació de serveis
Volum de recursos destinats a la recerca el 2006
Import dels convenis d'investigació signats el 2006

54
3.431
6
19
13
3
13
4
7
8
33
52,1(*)

16,7(*)


(*) Millions €
Dades corresponents a la Memòria del curs 2006-2007

Més informació: La UAB 2006-2007, xifres i documents

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona