A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Practicum  Assignació de centre de pràctiques 

La Facultat disposa d’una àmplia xarxa de centres de pràctiques, construïda dia a dia de manera molt acurada i amb criteris de qualitat i d’idioneïtat que donen resposta (o cobertura) als diversos pràcticums de les titulacions de la Facultat, vinculades al món de l’Educació. 

Els diferents pràcticums de la Facultat segueixen un protocol diferenciat pel que fa a l’assignació del centre de pràctiques, protocol que podeu consultar a la informació específica dels diferents pràcticums de cada titulació.
 
La cronologia que es segueix variarà segons el quadrimestre en què s’oferti el pràcticum: 

(1) En el cas dels pràcticums del primer quadrimestre o anuals, l’assignació del centre de pràctiques es realitzarà entre els mesos de maig i juny previs al curs acadèmic, seguint el següent protocol:

a. Oferta de centres
b. Assignació de centre de pràctiques
c. Formalització de la matrícula amb contractació de l’assegurança complementària
d. Signatura del conveni específic de pràctiques
e. Assignació dels tutors de pràctiques i presentació dels mateixos
f. Primer contacte amb el centre previ a l’inici del pràcticum i inici del pràcticum
g. Tutories de seguiment
h. Avaluació del pràcticum

(2) En el cas dels pràcticums del segon quadrimestre, l’assignació del centre de pràctiques es realitzarà, entre els mesos d’octubre i novembre, un cop iniciat el curs:

a. Formalització de la matrícula amb contractació de l’assegurança complementària
b. Oferta de centres
c. Assignació de centre de pràctiques
d. Assignació dels tutors de pràctiques i presentació dels mateixos
e. Signatura del conveni específic de pràctiques
f. Primer contacte amb el centre previ a l’inici del pràcticum i inici del pràcticum
g. Tutories de seguiment
h. Avaluació del pràcticum

En qualsevol cas serà el coordinador o la coordinadora de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.
 
  RECORDA: trobaràs la informació específica de cada pràcticum, a l’apartat corresponent de cada titulació (al menú esquerra de la pàgina). 

TINGUES EN COMPTE: en el cas de les pràctiques a l’estranger s’ha de seguir un procediment específ que podeu consultar a l’apartat “Pràctiques a l’estranger” (al menú esquerra de la pàgina). 

 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona