Biblioteques > Recursos d'informació > Condicions d'ús

Condicions d'ús


La taula següent us indica els usos permesos per als principals recursos electrònics subscrits per la UAB. Per a consultar les condicions d’ús altres recursos, aneu a l’opció Tots els recursos A-Z.
Cal tenir present que els recursos electrònics (llibres, revistes i bases de dades) subscrits per la UAB s’han d’utilitzar únicament amb finalitats acadèmiques. No es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.
L’ús d’aquest recursos ha de respectar els Drets de Propietat Intel·lectual vigents.
 
Icono ok Articles disponibles a text complet Consultar el recurs des del mòbil Recurs accessible des de dispositius mòbils
Referències i resums Es pot demanar per préstec interbibliotecari
Tutorial en pdf         Logo Campus virtual    Permet utilitzar la informació per a la docència
Tutorial en vídeo Més informació
        TOTS ELS RECURSOS (A-Z)


RECURS TEXT COMPLET DISCIPLINA TUTORIAL USOS PERMESOS +INF.

American Chemical Society

Icono ok Ciències pures i de la natura Logo Campus virtual
Aranzadi  Icono ok Ciències jurídiques i econòmiques  
Cab Direct Icono ok Agricultura i veterinària Logo Campus virtual
Ebrary Icono ok Multidisciplinar Logo Campus virtual
Eric Educació Logo Campus virtual
Factiva Icono ok Notícies d'economia i empresa Logo Campus virtual
ISI Web of Science Multidisciplinar
JSTOR Icono ok Humanitats i ciències socials Logo Campus virtual
Knovel Library Icono ok Nutrició i alimentació  
Liebert, Mary Ann Icono ok Ciències de la salut Logo Campus virtual
MathSciNet Matemàtiques Logo Campus virtual
Medline Ciències de la salut Logo Campus virtual
MyiLibrary Icono ok Multidisciplinar  
My News Icono ok Premsa diària  
Nature Publishing Group Icono ok Ciències pures i de la natura Logo Campus virtual
Oxford Scholarship Online Icono ok Humanitats i ciències socials Logo Campus virtual
Press Reader Icono ok Premsa diària
Proquest Health and Medical Complete Ciències de la salut Logo Campus virtual
PsycINFO Ciències de la salut Logo Campus virtual
PubMed Ciències de la salut
Science Icono ok Ciències pures i de la natura Logo Campus virtual
ScienceDirect Icono ok Multidisciplinar Logo Campus virtual
SciFinder Química Logo Campus virtual
Scopus Multidisciplinar
SpringerLink Icono ok Multidisciplinar   Logo Campus virtual
Wiley Online Library Icono ok Multidisciplinar Logo Campus virtual
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona