Préstec

Oferim el préstec de documents de les Biblioteques de la UAB i d'equipament tecnològic (portàtils, lectors de e-books, memòries USB, etc.).
Per poder fer ús d'aquest servei cal ser membre de la comunitat universitària, estar en possessió del carnet acreditatiu i adreçar-se al taulell de préstec de cada biblioteca.

Adreçat a:

 • Tots els membres de la UAB: Professors, Investigadors, Estudiants i Personal d'Administració i Serveis
 • Usuaris externs a la universitat que pertanyin a entitats amb què hi hagi establert un conveni o acord per a la utilització del servei de préstec.

Tots els avisos que es generen del servei de préstec (avís d’arribada de reserves, avís de proper venciment, etc.) s’envien al vostre compte de correu electrònic de la UAB.

És molt recomanable que si utilitzeu habitualment una adreça diferent a la institucional, entreu en el vostre compte institucional i redirigiu tot el correu entrant a la vostra bústia personal. Consulteu la guia per saber com fer-ho.
 

Préstec de documents

Permet treure documents de les Biblioteques de la UAB a tots els membres de la comunitat universitària i a totes aquelles persones que hi estiguin autoritzades.
La major part dels documents de les biblioteques poden ser prestats.

Nombre de documents en préstec segons el tipus d'usuari:

 • Alumnes de grau i llicenciatura i Personal d'Administració i Serveis: poden agafar en préstec fins a 8 documents
 • Alumnes de postgrau, màster o doctorat: poden agafar en préstec fins a 16 documents
 • Professors i Becaris de recerca : poden agafar en préstec fins a 35 documents

Qualsevol document en préstec pot ser renovat fins a 6 vegades si cap altre usuari no l'ha sol·licitat abans.

Des del meu compte podeu:

 • Consultar i renovar els vostres préstecs (sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari)
 • Reservar documents
 • Executar i guardar les vostres cerques preferides
 • Crear llistes amb registres que hagueu seleccionat
 • Activar el vostre historial de préstecs

Podeu retornar llibres d'altres biblioteques de la UAB a qualsevol dels taulells de préstec de les biblioteques de la UAB. 
 

Préstec d'ordinadors portàtils

Algunes Biblioteques de la UAB presten portàtils per un període de 4 hores (renovable una vegada per dues hores) per utilitzar dins de la biblioteca.
Els portàtils inclouen Windows XP, Firefox i Explorer, Microsoft Office 2007, Open Office, Adobe Acrobat, entre d'altres. També disposen d'accés a Internet a través de la xarxa sense fils.
Per més informació, consulteu la Normativa de préstec d'ordinadors portàtils

 

Préstec de dispositius lectors (e-readers)

Algunes biblioteques posen a disposició dels seus usuaris dispositius lectors de llibres electrònics.

 

Préstec d'altres materials

Algunes biblioteques posen a disposició dels seus usuaris el préstec de diversos materials, com per exemple: calculadores, dispositius USB, auriculars, ratolins, etc.

 

Préstec consorciat (PUC)

El Professorat, Investigadors, Estudiants de Grau i Llicenciatura, Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona i Amics de la UAB poden utilitzar aquest servei.
És un servei gratuït que permet sol·licitar i tenir en préstec documents de les institucions membres del CBUC (UB, UAB, UPF, UPC, UOC, URV, UdG, UdL i Biblioteca de Catalunya). Es poden sol·licitar els documents:

 • Via web amb la nova interfície de consulta del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)
 • Presencialment a la biblioteca on pertanyen els documents


Més informació sobre el préstec a: