Biblioteques > Serveis > Equipaments

Equipaments

El Servei de Biblioteques de la UAB posa a disposició dels usuaris:
 

Equipaments bibliotecaris

Les Biblioteques de la UAB sumen entre les 13 seus uns 35.500 m2, amb 57 km lineals de prestatgeries i 4.661 places de lectura i de treball en grup.
 

Equipament informàtic

El Servei de Biblioteques de la UAB proporciona als usuaris un equipament informàtic de 458 PCs a les sales i 56 PCs portàtils per a préstec permanentment actualitzat seguint criteris del Servei d’Informàtica de la UAB. A més tots els espais de les biblioteques disposen de connexió Wi-Fi.
També disposem de màquines d’autopréstec, lectors de llibres electrònics, PDAs, etc.
 

Punts de consulta d’audiovisuals

Oferim també la infraestructura per a l’ús dels 74 punts de consulta d’audiovisuals.


Equipaments d’ajut a persones amb discapacitat

Discapacitat visual: teclat ampliat, ordinador de butxaca, línies braille i lupes TV.
Discapacitat auditiva: emissora FM, gravadora amb transcripció i videocàmera.
Discapacitat física amb mobilitat reduïda: teclats amb cobertor, teclats per a una sola mà, ratolí de bola, gravadora MP3, PDA-comunicador.


Altres equipaments:

Les biblioteques incorporen cada vegada més tota mena d’equipaments per  donar suports als seus usuaris: equips multifunció, pantalles, pisarres i parerògrafs per a fer presentacions, pantalles de difusió, megafonia, scanners, estetoscopis, fotocopiadores, impressores, reproductors de CD i/o vídeos, bústies de devolució de documents, etc.
(Dades de la Memòria de 2009)

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona