Accés i consulta

Com a criteri general, la Universitat Autònoma de Barcelona permet l'accés a les seves biblioteques al conjunt dels universitaris i dels ciutadans sense cap restricció en els horaris habituals (de 8.30 a 21 hores, de dilluns a divendres). L'accés a les sales d'estudi durant les nits, festius i caps de setmana està restringit als membres de la comunitat universitària de la UAB; per poder accedir-hi cal presentar el carnet UAB o el full de matrícula vigent conjuntament amb un carnet identificatiu. Des de la pàgina Biblioteques podeu accedir a la web de les diferents biblioteques i a Horaris i plànols informar-vos dels espais i horaris d'obertura de cada biblioteca.

La majoria de documents de les biblioteques estan disponibles en lliure accés. Per raons puntuals o de condicions especials de protecció, alguns fons documentals es troben ubicats als dipòsits i cal demanar-los (presencialment o des del catàleg) i es serveixen d’acord amb els horaris establerts per cada biblioteca.

El fons de les biblioteques en qualsevol format és consultable des del Catàleg UAB que us informa sobre la localització dels documents i la seva disponibilitat. Els recursos digitals es poden localitzar també des del catàleg o des de Trobador+. Per consultar-los des de fora del campus us heu d'identificar prèviament a l'ARE (Accés als recursos electrònics). A la pàgina Recursos trobareu més informació sobre recursos digitals.

Totes les biblioteques tenen infraestructura i serveis per localitzar i permetre la consulta dels documents necessaris per a l'aprenentatge, la docència i la recerca. Consulteu la pàgina Fons i equipaments per a més informació sobre el fons, les eines per consultar-lo i els diversos equipaments de les biblioteques.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre les biblioteques UAB o el seus recursos d'informació ompliu el formulari Pregunt@.