Biblioteques > Recursos d'informació > Préstec interbibliotecari

Préstec interbibliotecari


 1. Què és el préstec intebibliotecari? 
 2. Qui pot utilitzar el servei?
 3. Quin tipus de material es pot demanar en préstec?
 4. On és el Servei de préstec interbibliotecari?
 5. Horari del servei
 6. Usuaris de la UAB
  - Com es demana un document en préstec interbibliotecari?
  - Quant temps tarda en arribar el material?
  - On es recull, es consulta i es retorna el material?
  - Quant temps es pot tenir el material demanat?
  - Es pot renovar el préstec de documents?
  - Quin és el preu del Servei de préstec interbibliotecari?
  - Com puc fer el pagament del Servei de préstec interbibliotecari?
  - Hi ha alguna penalització per retards, pèrdua o danys en el material prestat?
  - Quines són les dades bibliogràfiques que cal fer constar en la sol·licitud d'un document?
  - Pot algú altre recollir els documents en nom meu?
  - Com puc consultar l'estat de les meves sol·licituds?
  - Com sé si un document sol·licitat ja ha arribat?
  - Puc decidir la biblioteca de la UAB on vull rebre els documents?
  - Puc reclamar un document que encara no he rebut?
  - Puc cancel·lar les meves peticions?
  - En quins casos el Servei de préstec interbibliotecari decideix cancel·lar una sol·licitud?
 7. Centres externs
  - Com puc fer una sol·licitud de préstec interbibliotecari?
  - No estic vinculat a cap biblioteca. Puc demanar un document del catàleg de la UAB?
  - Quin és el preu del Servei de préstec interbibliotecari?
  - Com es realitza el pagament?
  - Quant de temps es tarda en servir un document?
  - Durant quant temps es presta el material?
  - Quins documents estan disponibles per al préstec interbibliotecari i quins no?
  - Es poden demanar renovacions del préstec?
  - Puc reclamar un document que encara no he rebut?
  - Puc cancel·lar les meves peticions?
  - Com puc consultar l'estat de les meves sol·licituds?
  - Quines són les dades bibliogràfiques que cal fer constar en la sol·licitud d'un document?
  - Hi ha alguna penalització per retards, pèrdua o danys en el material prestat?

1. Què és el préstec interbibliotecari? 

 • És un servei que dóna accés a materials que no estan disponibles al fons del catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB. El seu objectiu és localitzar els materials en d'altres biblioteques catalanes, espanyoles o estrangeres, i subministrar-los als usuaris de la UAB. Alhora també posa a disposició de les altres biblioteques el fons propi.

2. Qui pot utilitzar el servei?

 • Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UAB (PDI, estudiants, PAS, esfera UAB, Amics de la UAB i Universitat a l'Abast). També subministrem documents del propi fons a qualsevol biblioteca o centre de recerca que ens ho demani.

3. Quin tipus de material es pot demanar en préstec?

 • Qualsevol tipus de material i format que l'usuari necessiti :
 • Llibres
 • Articles de revista
 • Actes de congressos
 • Tesis · Material audiovisual
 • Microfilms i microfitxes

Hi ha biblioteques que no presten alguns tipus de material, ja que tenen les seves pròpies polítiques de préstec. Alguns dels materials més difícils d'obtenir són :

 • Software i material audiovisual
 • Obres pertanyents a col·leccions de reserva
 • Obres de referència (diccionaris, enciclopèdies...)
 • Materials fràgils i/o valuosos
 • Mapes en paper
 • Tesis manuscrites

4. On és el servei de préstec interbibliotecari?  

Servei de Biblioteques 
Préstec interbibliotecari
Edifici N, Planta 1 (Plaça Cívica)
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 10 50 - Fax: 93 581 32 19
Correu electrònic:pi@uab.cat
 
 

5. Horari del servei  

 • De dilluns a divendres de 9 a 21 hores
 • Horari d'estiu: juliol de dilluns a divendres de 9 a 19.30 hores
 • Període de vacances: Setmana Santa, Agost i Nadal

6. Usuaris de la UAB

- Com es demana un document en préstec interbibliotecari?

 • A través del formulari de préstec interbibliotecari  que es troba a la web del Servei de Biblioteques de la UAB. Per entrar cal el NIU i la paraula de pas i si és la primera vegada que utilitzeu el servei cal que us doneu d'alta abans i espereu que us retornin el missatge de confirmació en un termini de 24 hores laborables, exceptuant els períodes de vacances de Setmana Santa i Nadal. A partir d'aquest moment podreu fer les sol·licituds.
  Amb aquesta nova aplicació podreu fer peticions i consultar-ne l'estat.
 • Des de la nova interfície del CCUC clicant +Biblioteques
 • Des del CCUC clàssic clicant a Com trobar-lo

- Quant temps tarda en arribar el material?

 • Depèn de la institució externa a la qual s'ha sol·licitat. Els documents originals provinents d'una biblioteca membre de la Comissió de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)  tarden de mitjana 6 dies, els que provenen d'altres universitats espanyoles (Directori de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN ) tarden uns 10 dies. En el cas de reproducció d'articles de revista o parts de llibres els terminis s'escurcen considerablement si el mitjà de tramesa és l'electrònic. El temps de recepció depèn sempre del mitjà de tramesa que utilitzi la biblioteca prestatària i de la disponibilitat del material demanat. .

- On es recull, es consulta i es retorna el material?

 Usuaris

 Tipus de material  Recollida  Consulta  Devolució
 Usuaris que disposen de centre de cost o projecte Fotocòpies  Enviament directe al Departament    
  Originals no exclosos de préstec a la biblioteca d'orígen  Enviament a la biblioteca indicada per l'usuari a la sol·licitud  Es poden endur en préstec amb les condicions de la biblioteca d'orígen  BIBLIOTECA
   Originals exclosos de préstec a la biblioteca d'origen Enviament a la biblioteca indicada per l'usuari a la sol·licitud  Consulta a la biblioteca  
 Usuaris que fan el pagament mitjançant ingrés bancari  Fotocòpies  Recollida al Servei de PI, previ pagament    
   Originals no exclosos de préstec a la biblioteca d'origen  Recollida al Servei de PI, previ pagament  Es poden endur en préstec en les condicions de la biblioteca d'origen  PI
   Originals exclosos de préstec a la biblioteca d'origen  Recollida al Servei de PI, previ pagament  Servei de PI  
 Préstecs gratuïts Originals no exclosos de préstec a la biblioteca d'origen Fotocòpies  Enviament a la biblioteca indicada per l'usuari a la sol·licitud  Es poden endur en préstec en les condicions de la biblioteca d'origen  BIBLIOTECA
   Originals exclosos de préstec a la biblioteca d'origen  Consulta a la Biblioteca  Consulta a la Biblioteca  
 
 
IMPORTANT: l'usuari es fa responsable de retornar el material prestat en les mateixes concicions en les que se li va entregar. Es prega NO TREURE cap paper adjunt al material prestat.

- Quant temps es pot tenir el material demanat?

 • Els terminis varien en funció del temps que la biblioteca prestatària assigni. En general els documents en format paper es poden tenir, com a mínim, quinze dies.
  La data de devolució està indicada a l'albarà que s'adjunta al document prestat, i està basada en la data que estableix la biblioteca prestatària.
  Les dates de devolució s'estableixen a partir de la data en què el Servei de Préstec Interbibliotecari de la UAB rep el material, no a partir de la data en què l'usuari el recull.
  Si l'usuari no recull el material tant aviat com rebi la notificació d'arribada per correu electrònic, tindrà un període de préstec més curt.
  Alguns materials, per indicació de la biblioteca prestatària, només es poden consultar a les sales de lectura de les biblioteques de la UAB. Estan identificats amb la nota Aquest document no pot sortir de la biblioteca
  L'usuari rebrà un missatge d'avís per correu electrònic informant-lo del proper venciment del préstec.

- Es pot renovar el préstec dels documents?

 • Cal demanar-ho directament al Servei de Préstec Interbibliotecari (telf. 93 581 10 50), i sempre abans de la data de devolució. El Servei de Préstec Interbibliotecari contactarà amb la biblioteca prestatària i informarà a l'usuari de la nova data de devolució, si s'escau. Només es pot sol·licitar una renovació.
  Important: La biblioteca prestatària és l'única responsable de la decisió de renovar el préstec d'un document, així com del temps de pròrroga concedit.

- Quin és el preu del Servei de préstec interbibliotecari?

- Com puc fer el pagament del Servei de préstec interbibliotecari?

 • El PDI i el PAS poden efectuar el pagament mitjançant càrrec intern al centre de cost. Els altres usuaris han de fer un ingrés bancari al número de compte corrent 2100-0424-32-0200025001 de La Caixa de Pensions, indicant el número de petició.
  El Servei de Préstec Interbibliotecari els facilitarà també aquestes dades en el moment de comunicar-los per correu electrònic l'arribada dels documents i els informarà de l' import a pagar.

- Hi ha alguna penalització per retards, pèrdua o danys en el material prestat??

 • La penalització l'imposa la biblioteca prestatària i pot incloure:
  • Compra d'un exemplar idèntic per pèrdua del document
  Si un document no es retorna 30 dies després de la data de devolució marcada, es considerarà que s'ha perdut i el Servei de Préstec Interbibliotecari demanarà a l'usuari que en compri un nou exemplar.

- Quines són les dades bibliogràfiques que cal fer constar en la sol·licitud d'un document?
Com més completes siguin, més àgil serà el processament de la sol·licitud.

 • Consulteu el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC).
  Assegureu-vos, en primer lloc, que el document no es troba al fons de les biblioteques de la UAB.
 • Per als articles de revista: consulteu el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i el llistat  de revistes electròniques. Comproveu si tenim el volum i l'any desitjat.
  És important incloure en la sol·licitud l'ISSN o l'ISBN.
  No utilitzeu abreviatures del títol de la revista o l'article, incloent acrònims d'associacions, a no ser que no tingueu cap més informació.

- Pot algú altre recollir els documents en nom meu?

 • Per recollir els documents cal presentar el carnet del Servei de Biblioteques de la UAB i portar el número de la petició. El personal docent pot autoritzar a una altra persona a recollir-lo, prèvia comunicació a la biblioteca. Aquesta persona s'haurà d'identificar degudament.

- Com puc consultar l'estat de les meves sol·licituds?

 • L'usuari pot consultar l'estat de les peticions des de l'aplicació del Servei de Préstec Interbibliotecari.
  També rebrà informació per correu electrònic de les gestions que es facin amb la seva comanda.
  Si no fos així, s'ha de posar en contacte amb el Servei a través del correu elctrònic (pi@uab.cat) amb a través del telèfon 93 581 10 50.

- Com sé si un document sol·licitat ja ha arribat?

 • El Servei de Préstec Interbibliotecari us avisarà per correu electrònic de l'arribada del document i del punt de recollida. Si no fos així, poseu-vos en contacte amb el Servei  de préstec interbibliotecari. També podeu consultar l'estat de les peticions mitjançant l'aplicació del Servei de Préstec Interbibliotecari. També us podeu subscriure a un canal RSS que informa de l'arribada dels documents i els préstecs que hi ha pendents de retornar.

- Puc decidir la biblioteca de la UAB on vull rebre els documents?

 • Sí, el formulari de sol·licitud de documents inclou un camp per poder escollir la biblioteca on rebre el document original. 

- Puc reclamar un document que encara no he rebut?

- Puc cancel·lar les meves sol·licituds?

 • Només es podran cancel·lar les sol·licituds de documents que encara no han estat servits per la biblioteca subministradora. Es pot fer des de l'aplicació del Servei de Préstec Interbibliotecari

- En quins casos el Servei de préstec interbibliotecari decideix cancel·lar una sol·licitud?

 • El document es troba al fons de la UAB, ja sigui en format paper o electrònic
 • La informació facilitada no és suficient o és incorrecta
 • El document està exclòs de préstec a la biblioteca prestatària
 • La biblioteca prestatària cancel·la la nostra sol·licitud per altres motius 
 • No es localitza el document
 • No es localitza el document dins el nivell de demanda especificat per l'usuari en el formulari  A on l'hem de cercar?

7. Centres externs

- Com puc fer una sol·licitud de préstec interbibliotecari?

 • A través del formulari del Servei de Préstec Interbibliotecari per a centres externs. Per entrar-hi cal introduïr el codi d'usuari i la contrasenya i, si és la primera vegada que utilitzeu el servei, cal que us doneu d'alta abans i espereu que us retornin el missatge de confirmació en un termini de 24 hores laborables, exceptuant els períodes de vacances de Setmana Santa i Nadal. A partir d'aquest moment podreu fer les sol·licituds.
 • Per correu electrònic: pi@uab.cat
 • Per correu postal:
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Servei de Biblioteques
  Préstec interbibliotecari
  Edifici N, Planta 1 (Plaça Cívica)
  08193 Bellaterra, Barcelona

- No estic vinculat a cap biblioteca. Puc demanar un document del catàleg de la UAB?

 • No, és necessari que els documents es sol·licitin a través del servei de préstec interbibliotecari d'una biblioteca, ja sigui pública, universitària o d'una entitat privada.

- Quin és el preu del Servei de préstec interbibliotecari?

- Com es realitza el pagament?

 • Junt amb el document es rebrà la factura corresponent. El pagament s'haurà de fer, preferentment, per transferència bancària al compte corrent número 2100-0424-32-0200025001 de La Caixa de Pensions, indicant en el concepte el número de factura que es paga.
  S'accepten també pagaments amb IFLA Vouchers, xecs i girs postals.
  No s'accepten comptes de compensació.

- Quant de temps es tarda en servir un document?

 • Les peticions es processen el mateix dia en què es reben o bé al dia següent. Els documents originals arriben al Servei de Préstec Interbibliotecari en una mitjana de 2 dies laborables. Si és possible, les còpies s'envien en format electrònic. Els llibres s'envien per missatgeria a les institucions membres del CBUC  i per correu postal a la resta d'institucions.

- Durant quant temps es presta un document?

 • Els llibres, excepte casos concrets, es presten 1 mes. El material audiovisual es presta 15 dies.

- Quins documents estan disponibles per al préstec interbibloitecari i quins no?

 • Estan disponibles tots aquells documents que al catàleg del Servei de Biblioteques de la UAB apareixen com a Disponible.

- Es poden demanar renovacions del préstec?

 • Sí, si el document no ha estat reservat per cap altre usuari. Només es pot sol·licitar una renovació. Els documents es renovaran per un període màxim de 15 dies.

- Puc reclamar un document que encara no he rebut?

- Puc cancel·lar les meves sol·licituds?

 • Només es podran cancel·lar les sol·licituds de documents que encara no han estat servits per la biblioteca subministradora. Es pot fer des de l'aplicació del Servei de Préstec Interbibliotecari

- Com puc consultar l'estat de les meves sol·licituds?

 • L'usuari pot consultar l'estat de les peticions des de l'aplicació del Servei de Préstec Interbibliotecari.
  També rebrà informació per correu electrònic de les gestions que es facin amb la seva comanda.
  Si no fos així, s'ha de posar en contacte amb el Servei a través del correu elctrònic (pi@uab.cat) amb a través del telèfon 93 581 10 50.

- Quines són les dades bibliogràfiques que cal fer constar en la sol·licitud d'un document?

 • Com més completes siguin, més àgil serà el processament de la sol·licitud.
 • Per als articles de revista: comproveu si tenim el volum i l'any desitjat.
  És important incloure en la sol·licitud l'ISSN o l'ISBN.
  No utilitzeu abreviatures del títol de la revista o l'article, incloent acrònims d'associacions, a no ser que no tingueu cap més informació.

- Hi ha alguna penalització per retards, pèrdua o danys en el material prestat?

 • La penalització pot ser la compra d'un exemplar idèntic o similar per pèrdua del document
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona