Préstec


 1. Quin és l'horari de préstec?
 2. On és el servei de préstec? On es tornen els documents?
 3. Què he de fer per tenir el carnet de préstec? Què he de portar?
 4. Quants documents puc agafar? I durant quants dies?
 5. Es deixen en préstec les revistes i els diaris?
 6. Com i quantes vegades puc renovar el préstec d'un document?
 7. Puc renovar el préstec de documents d'una altra biblioteca?
 8. Puc renovar un document diverses vegades?
 9. Per reservar un document, què he de fer?
 10. Quants dies es guarda una reserva?
 11. Puc reservar documents d'altres biblioteques?
 12. Es pot reservar un document amb el carnet bloquejat?
 13. Com puc saber quins documents tinc en préstec, quan els he de tornar, si ja han arribat els documents que he reservat, etc.?
 14. Si retorno tard el document, què passa?
 15. He perdut el carnet d'estudiant de la UAB, què he de fer?
 16. He perdut un document que tenia en préstec, què he de fer?
 17. Aquest document és en préstec, qui el té? Quants documents té en préstec l'usuari X?
 18. Com és que hi ha llibres deixats fins el 15/06/****?
 19. Puc treure un document en préstec amb un altre carnet que no és meu?
 20. Puc demanar un llibre o una revista de préstec interbibliotecari?
 21. Ha arribat ja un llibre o article de revista que vaig demanar per préstec interbibliotecari?

 

1. Quin és l'horari de préstec?

 • Consulteu la taula d'horaris a la plana del Servei de Biblioteques.

2. On és el servei de préstec? On es tornen els documents?

 • Cada biblioteca disposa de taulells específics per al servei de préstec. Adreceu-vos a la biblioteca que us interessi.

3. Què he de fer per tenir el carnet de préstec? Què he de portar?

 • El carnet de préstec és la targeta de la UAB -d'estudiant, doctorand, professor o administració- o el carnet de l'Esfera UAB o de l'Associació d'Amics de la UAB.
 • Si sou alumnes de 1r curs, alumnes d'un centre adscrit a la UAB o bé estudiants Erasmus i encara no teniu el carnet d'estudiant, heu d'adreçar-vos als Taulells de Préstec, on us farem un carnet de préstec provisional. Només cal que porteu el vostre DNI o passaport i el full de  matrícula.

4. Quants documents puc agafar? I durant quants dies?

 • La durada del préstec varia en funció del tipus de document i del tipus d'usuari. Moltes biblioteques també disposen de préstec de cap de setmana.

  A continuació us indiquem la durada màxima per tipus d'usuari:

 • Els estudiants de Grau i Llicenciatura poden tenir 8 documents durant 14 dies.
 • Els estudiants de postgrau (màsters i doctorats) poden tenir 16 documents durant 28 dies.
 • Els professors i becaris de recerca poden tenir 35 documents durant un curs acadèmic, però que caldrà retornar o renovar obligatòriament abans del 15 de juny, o bé immediatament si han estat demanats per un altre usuari (sempre que hagin passat 30 dies des que es va iniciar el préstec, ja que poden ser reservats per altres usuaris) .
 • El personal d'administració i serveis ( PAS ) poden tenir 8 documents durant  28 dies.
 • Els membres de l'Associació d'Amics de la UAB poden tenir 4 documents durant 14 dies.

5. Es deixen en préstec les revistes i els diaris?

 • No, són exclosos de préstec.

6. Com i quantes vegades puc renovar el préstec d'un document?

 • La renovació de documents s'ha de fer abans que finalitzi la data de devolució, sempre que no hagi estat demanat per un altre usuari mitjançant una reserva ni tingueu el carnet bloquejat. Es pot renovar un màxim de 6 vegades i es pot fer:
  • personalment des de qualsevol biblioteca
  • per telèfon. Vegeu-los al final de la Guia del préstec
  • per internet des de l'apartat del catàleg "El meu compte", al qual es pot accedir des de la pàgina principal.

7. Puc renovar el préstec de documents d'una altra biblioteca?

 • Sí, sempre que sigui d'una biblioteca de la UAB.

8. Puc renovar un document diverses vegades?

 • Sí, però no es pot excedir el nombre de 6 renovacions.
 • En cas de tenir ja 6 renovacions i si el document no té cap reserva feta podeu demanar un nou préstec portant el document al taulell de préstec.

9. Per reservar un document, què he de fer?

 • Podeu reservar qualsevol document que estigui prestat a un altre usuari i encara que tingui ja una reserva feta i els exemplars que tinguin com estat Disponible.
 • Els documents que es poden reservar mostraran el botó Reservar a la part esquerra de la llista de resultats o a la part superior de la pantalla d'exemplar. En seleccionar el botó Reservar se us demanarà que us identifiqueu a El meu compte (NIU i paraula de pas associada al NIU) i aleshores podreu seleccionar el document a reservar i la biblioteca on voleu recollir el document.
 • Les reserves que no necessiteu les podeu anul·lar a través d'El meu compte

10. Quants dies es guarda una reserva?

 • Els documents reservats es guarden tres dies. Quan el document arribi a la biblioteca us avisarem amb un missatge al vostre compte de correu electrònic de la UAB on s'indicarà la data màxima de recollida i la biblioteca a on l'heu d'anar a buscar.

11. Puc reservar documents d'altres biblioteques?

 • Sí, els documents que es poden reservar mostraran el botó Reservar a la part esquerra de la llista de resultats o a la part superior de la pantalla d'exemplar. En seleccionar el botó Reservar se us demanarà que us identifiqueu a El meu compte (NIU i paraula de pas associada al NIU) i aleshores podreu seleccionar el document a reservar i la biblioteca on voleu recollir el document.

12. Es pot renovar un document amb el carnet bloquejat?

 • Des del catàleg, apartat "El meu compte", no és possible. Adreça't al taulell de préstec de la teva biblioteca per a més informació.

13. Com puc saber quins documents tinc en préstec, quan els he de tornar, si ja han arribat els documents que he reservat, etc.?

 • Des de qualsevol ordinador amb connexió a internet, des de l'apartat del catàleg "El meu compte", al qual es pot accedir des de la pàgina principal
 • Heu d'introduir el vostre codi d'usuari (NIU) i la paraula de pas.

14. Si torno tard el document, què passa?

 • El retard en la devolució implica la suspensió del dret de préstec equivalent al mateix nombre de dies de retard i s'aplica a cada document retornat amb retard, sense comptar festius ni caps de setmana. El retard en la devolució dels préstecs de cap de setmana implica la suspensió de quatre dies per dia de retard.

15. He perdut el carnet d'estudiant de la UAB, què he de fer?

 • Vegeu incidències amb la targeta d?estudiant
 • Us farem un carnet provisional fins que tingueu el nou carnet. Retorneu el carnet provisional en el taulell de préstec quan tingueu el nou.

16. He perdut un document que tenia en préstec, què he de fer?

 • L'article 27.2 del Reglament del Servei de Biblioteques sobre la responsabilitat dels usuaris diu:
  Cada persona usuària del servei de préstec és responsable de les obres mentre les té. En cas de destrucció, parcial o total, de pèrdua, de sostracció o de no-devolució de l’obra deixada en préstec, la persona usuària l’ha de substituir per un altre exemplar de la mateixa edició o edicions posteriors i de les mateixes característiques, o comprar un altre exemplar de valor similar a proposta de la biblioteca, sens perjudici d’altres responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb la legislació vigent.

17. Aquest document és en préstec, qui el té? Quants documents té en préstec l'usuari X?

 • Les dades personals i d'activitat de préstec són confidencials i per tant no les facilitem a ningú.

18. Com és que hi ha llibres deixats fins el 15/06/****?

 • Aquests llibres són els que tenen en préstec els professors. Si els necessiteu podeu demanar una reserva si ja han passat 30 dies des que es va iniciar el préstec i es reclamarà al professor en concret perquè el retorni i així el pugueu consultar o treure en préstec.

19. Puc treure un document en préstec amb un altre carnet que no és meu?

 • No, els carnets són personals i intransferibles, llevat del cas que portin una autorització signada amb el número de DNI de l'altre usuari. Imprimiu i ompliu el formulari per autoritzar una altra persona a treure documents en préstec i presenteu-lo al taulell d'informació de la biblioteca.

20. Puc demanar un llibre o una revista de préstec interbibliotecari?

 • Sí: per això t'hauràs d'adreçar a la secció de Préstec Interbibliotecari de la UAB. Podeu consultar el procediment d'aquest servei i les tarifes vigents
 • Utilitzeu el formulari per demanar material que no es troba a les biblioteques de la UAB

21. Ha arribat ja un llibre o article de revista que vaig demanar per préstec interbibliotecari?

 • El Servei de Préstec Interbibliotecari us avisarà per correu electrònic de l'arribada del llibre  i del punt de recollida. Si no fos així, poseu-vos en contacte amb el Servei  de préstec interbibliotecari
 • Els professors amb autorització per aquest tipus de despesa podeu rebre al departament les fotocòpies dels articles de revista demanats o bé recollir-les a la secció de Préstec Interbibliotecari. Els estudiants han d'anar a la secció de Préstec Interbibliotecari.
 • Aquest servei segueix el procediment establert i l'abonament es farà segons les tarifes vigents