Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Cultura i humanitats > Diplomatura de postgrau en traducció jurídica

Diplomatura de Postgrau en Traducció Jurídica

Modalitat:
Presencial
Edició:
14a Edició
Crèdits:
40 ECTS
Inici de docència:
26/09/2013
Places:
30
Preu:
1800 €
Fi de docència:
30/06/2014
Orientació:
Professional
Codi
1588/14
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

El contingut del programa està relacionat amb la traducció jurídica (coneixements dels dos sistemes d'ordenament jurídic, el de la llengua estrangera i el de la llengua materna i la traducció de textos jurídics de diferents gèneres i àmbits del Dret, situació professional, etc).

Des de fa dotze edicions, el Postgrau de Traducció jurídica és pioner a l'Estat espanyol en la formació de futurs traductors en l'àmbit de la traducció jurídica.

Requisits d'admissió

- Llicenciats o diplomats en Traducció i Interpretació
- Llicenciats en Dret o Filologia.

Prova d'accés de coneixement de la llengua estrangera pels alumnes llicenciats en Dret, els que no tinguin com a llengua materna el castellà o el català i els que no hagin fet la seva llicenciatura o diplomatura en la llengua B.

Segons els perfils de formació dels alumnes, se'ls reconeixeran algunes assignatures, de manera que els llicenciats en Traducció se'ls reconeixerà l'assignatura Introducció a la Traducció Jurídica, i als llicenciats en Dret se'ls reconeixeran les assignatures, Introducció a l'ordenament jurídic espanyol i Introducció al Dret internacional i comunitari.

Lloc de realització

Facultat de Traducció i Interpretació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Títol que s'obté amb el programa

- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística anglès - castellà)
- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística anglès - català)
- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística francès - castellà)
- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística francès - català)
- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística anglès - castellà)
- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística alemany - català)

Objectius

L'objectiu és proporcionar formació especialitzada en traducció jurídica a partir d'una llengua estrangera (anglès, francès, alemany) cap al castellà o català.

En acabar el Postgrau de Traducció jurídica, l'alumne serà capaç de:
- Conèixer els diferents àmbits del Dret de l'ordenament jurídic estranger i espanyol, reconèixer els diferents gèneres de la traducció jurídica i assumir una tasca de traducció de qualsevol tipus de document jurídic.
- Comprendre i analitzar documents jurídics de diversa mena.
- Documentar-se, promocionar-se i gestionar-se com a professional autònom.

Sortides professionals

- Traductor de documents jurídics
- Traductor davant dels poders públics
- Jurista-lingüista
- Corrector de documents jurídics redactats en un àmbit multilingüístic

Competències específiques

- Capacitat de traduir i revisar textos jurídics de la llengua B a la llengua A, tenint en compte el client i el destinatari.
- Capacitat de comunicació escrita: redactar traduccions adequades, tenint en compte la situació comunicativa.
- Capacitat d'anàlisi i de síntesi textual: conèixer els diferents gèneres textuals de la traducció jurídica i les seves característiques. Millorar la capacitat de comprensió dels textos jurídics.
- Coneixement dels aspectes econòmics i professionals del mercat.

Competències transversals

- Capacitat de documentar-se
- Capacitat de gestionar terminologia
- Capacitat de gestió de la informació
- Capacitat de treballar en equip
- Capacitat d'aprenentatge autònom i continu
- Capacitat de presa de decisions
- Capacitat d'organització i planificació
- Capacitat de raonament crític
- Motivació per la qualitat
- Creativitat

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats