A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mapa del web 
La Facultat
La Facultat
Missatge del degà
Raons per venir a la Facultat
Història i xifres
Ressenya històrica
La Facultat en xifres
Com s'organitza
Govern
Departaments
Administració
Gestió Acadèmica
Els estudiants
Fons Olga Torres
Biografia d'Olga Torres
El Fons
Historia del Fons
Les conferències
Directori
Personal docent i investigador
Personal administratiu
Serveis
Serveis Facultat
Serveis UAB
Enllaços UAB
Futurs estudiants
Institucions i empreses
Futurs Estudiants
Raons per venir a la Facultat
Estudis de Grau
ADE
ADE Anglès
ADE + Dret
Comptabilitat i Finances
Economia
Economia Anglès
Empresa i Tecnologia
Programa Universitat-Empresa
PUE
Accés a Grau
Des de preinscripció
Canvi d'estudis
Convalidació d'Estudis (estrangers)
Estudis de Postgrau
Màsters oficials
Doctorats
Beques
Beques d'estudi
Cercador de Beques
Estudis
GRAUS, LLICENCIATURES I DIPLOMATURES
Tots els estudis
Graus EEES
Mínors
Estudis a substituir per Graus
Titulacions només de 2n cicle
Estudis amb accés al 2n cicle
Dobles titulacions
Diplomatura
Retitulació Ciències Empresarials
Assignatures i programes
Prog. Universitat Empresa
Pràctiques en empreses
Treball Fi de Grau
Lliure elecció
Cursos propedèutics
Propedèutic de Matemàtiques
Estudis de Postgrau
Màsters Oficials
Doctorats
BEQUES
Beques d'estudi
Beques de formació d'investigació
Informació Acadèmica
Gestió Acadèmica
CALENDARIS
Calendari Acadèmic
Graus
Graus
Llicenciatures i Diplomatura
Programa Universitat Empresa
Calendari Administratiu
Curs 2013 - 14
Calendari d'Exàmens
Curs 2012 - 13
Curs 2013 - 14
HORARIS I AULES
Curs 2011 - 12
Horaris i aules
Curs 2013 - 14
Horaris i aules
GESTIONS I NORMATIVA
Cita Prèvia
Formularis
Graus
La teva matrícula
Règim de permanència
Règim de dedicació
Anys de permanència
Progressió de matrícula
Continuació d'estudis
Avaluació
Procés i convocatòria
Publicació i revisió d'exàmens
Pràcticum i treball de fi de grau
Avaluació per compensació
Expedient acadèmic
Equiparacions d'estudis
Reconeixement de crèdits universitaris
Transferència de crèdits
Simultaneïtat d'estudis
Baremació d'expedients
Finalitzar els estudis
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Suplement Europeu del Títol
Certificats
Estudis de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Llicenciatures i diplomatures
La teva matrícula
Règim de permanència
Estudiants de nou ingrés
Crèdits màxims i mínims de matrícula
Convocatòries per assignatura
Anul·lacions de matricula
Exàmens
Convocatòries d'examen
Revisió d'exàmens
Convocatòria extraordinaria de febrer
Expedient acadèmic
Baremació d'expedients
Adaptacions d'estudis
Lliure elecció
Convalidacions
Convalidació d'estudis
Homologació d'estudis
Reconeixement de crèdits de CFGS
Trasllat d'expedient
Trasllat de la UAB a una altra universitat
Finalitzar els estudis
Projecte Final de Carrera
Premis extraordinaris de titulació
Títols oficials
Certificats
Suplement Europeu al Títol
Assegurança Escolar
Legislació Universitària
Mobilitat i intercanvi
Programes d'Intercanvi
de la Facultat
 Venir/Incoming
  Estudiants que arriben
  Estudiantes que llegan
  Incoming students
 Marxar/Outgoing
  Si vols marxar
  Si has estat seleccionat
  Preguntes freqüents
 Més informació
  Programa propi UAB
  Erasmus Estudi
  Erasmus Pràctiques
  Cursos EILC
  SICUE-Sèneca
Normativa intercanvis
  Consells per viatjar fora
 Més propostes
  Mobilitat PDI
  Mobilitat PAS
  Cursos d'idiomes
Recerca
Recerca de qualitat
Recerca
Programes de Doctorat
Els departaments
Economia Aplicada
Empresa
Economia i Història Econòmica
Recerca Aplicada
Patents i llicències
Impacte dels articles d'investigació
Matrícula
Matrícula
Preus
Pagament Fraccionat
Beques
Estudiants de nou accés
Preinscripció
Retitulació Ciències Empresarials
Canvi d'estudis
Convalidacions d'estudis universitaris estrangers
Estudiants de la UAB (automatrícula)
Grau, llicenciatura, diplomatura
Reincorporacions
Matrícula de postgrau
Màsters oficials
Doctorat
Màsters i postgraus
Tingues en compte
Preu, deduccions i recàrrecs
Pagament
Règim de dedicació
Modificació de matrícula
Estudiants visitants
Reincorporacions
Imprimir
 
Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona