Formulari Inscripció

Les vostres dades seran incorporades al fitxer de dades de caràcter personal ALUMNI creat per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de fidelitzar els ex-alumnes de la UAB. Us informem que, un cop inscrits, les vostres dades seran accessibles per a la resta de persones inscrites. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, de rectificació, d'oposició i de cancel·lació davant la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat del campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193, de la Universitat Autònoma de Barcelona.