Curs UIMP Barcelona David Sánchez Carracedo, professor del Departament dirigeix el curs "Prevenció dels Trastorns del Comportament Alimentari: avenços, recursos i iniciatives destacades" que tindrà lloc el dia 23 d'octubre [+]
Lectura de tesi doctoral El dia 27 d'octubre tindrà lloc la presentació d'una tesi doctoral a càrrec de Cristina Martínez Viana [+]
Elisabet Vilella Conferència d'Elisabet Vilella sobre risc genètic El dia 30 d'octubre tindrà lloc la conferència amb el títol "Abordaje perinatal del riesgo genético de la enfermedad mental grave en la díada madre-hijo" [+]
Lectura de tesi doctoral El dia 3 de novembre tindrà lloc la presentació d'una tesi doctoral a càrrec de Melba A. Hernández-Tejada [+]
Lectura de tesi doctoral El dia 10 de novembre tindrà lloc la presentació d'una tesi doctoral a càrrec de Yolanda Martínez Ortega [+]
Publicacions Conferència de Josep Toro sobre transtorns del comportament alimentari El dia 13 de novembre tindrà lloc la conferència amb el títol "Trastornos del comportamiento alimentario: ¿por qué las adolescentes?" [+]
Serra Húnter Convocatòria Serra Húnter Oferta de contractació d'aquesta segona convocatòria de 2017 [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Secretaria Departament
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935813831

d.psic.salutarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona