IMG Salo Ensenyament ENNE IP (Intensive Program)

Més d'un centenar d'estudiants i professors d'infermeria europeus participen del 24 d'abril fins a l'1 de maig en un programa intensiu internacional.

[+]
IMG Biblioteca Sala Silenci Symposium/ Simposio

Present and Future of Nursing Stroke Research/ Presente y Futuro de la investigación enfermera en ictus

[+]
IMG Simulació Inauguració d'un espai de simulació clínica del Departament d'Infermeria a la Facultat de Medicina El dia 11 d'abril, el degà Manuel Armengol i la directora del Departament d'Infermeria, Maria Dolors Bernabeu, van fer la inauguració i presentació de l'espai de simulació clínica (M4/009B. [+]
IMG Psicooncologia VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicooncología. El coste de cuidar en oncología: apoyo a los equipos asistenciales Els dies 28, 29 i 30 d'abril tindrà lloc a la ciutat de Girona el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicooncología. [+]
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona