IMG jornada I Jornada d'Estudiants d'infermeria

L'Associació de Directors d'Escoles d'Infermeria de Catalunya, ADEIC, organitza la I Jornada d'Estudiants d'Infermeria.

[+]
IMG Seminari Seminari AFIN Antonia Arreciado i Paola Galbany, professores del Departament d'Infermeria, col.laboren dintre del programa dels Seminaris AFIN. [+]
IV Jornada Tecnica d'Innovacions Infermeres Màster oficial Recerca i Innovació en Cures Infermeres

Tercera edició del Màster Interuniversitari de Recerca i Innovació en Cures Infermeres, curs acadèmic 2015-2016.

[+]
IMG Biblioteca Sala Silenci Plaça de Professor Lector

La UAB convoca deu places de professorat lector i ajudant

[+]
IMG Seminari Seminari de Formació

El Departament d’Infermeria organitza un seminari de formació adreçat al professorat col.laborador en la pràctica clínica del grau d’infermeria.

[+]
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona