Imatge per la noticia de presentacio tesis Lectura de Tesi de Mireia Roca i Escoda "La cura a Catalunya: sector ocupacional i espai de desigualtats de gènere" [+]
IMG_Imtge_Beques_ASC Ajuts, beques i convocatòries Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2017-2018 [+]
Imatge per la noticia de presentacio tesis Defensa de Tesi Eduardo Henríquez Mendoza "Etnografía de las representaciones audiovisuales y de su distribución comercial: el caso de los productores informales de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador)"

[+]
IMG_Logo_50_anys_ASC 50 anys de la UAB El Departament d'Antropologia celebra l'aniversari dels 50 anys de la UAB. [+]
IMG_Inventari_Patrimoni_ASC Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès (amb la col·laboració del Departament d’Antropologia UAB).

[+]
IMG_Logo_Periferia_ASC Convocatòria Editor Perifèria Convocatòria d'editor/a de Perifèria. Revista de formació i investigació en Antropologia  [+]
IMG_Departament_Antropologia_ASC Concursos Professorat Associat El Departament d'Antropologia Social i Cultural  sol·licita a les persones que es presenten a places d'associat [+]
play play
Grau d'Antropologia Social i Cultural
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona